Feed Additives - Vemo 99

Административен корпус, разработка и качествен контрол София

Най-новото ни предприятие е изградено на територията на град София, България. Използва се за административен корпус, разработка, качествен контрол и лабораторен отдел.


.....................................