Feed Additives - Vemo 99

Производствена база Кнежа

Нова и по-голяма база за производство на суровини е изградена в град Кнежа, България. Капацитетът й е около 4 пъти по-голям от този на първоначалната база.