Feed Additives - Vemo 99

Производствена база София

Производствената база в София служи за стандартизация, хомогенизация и пакетиране на крайните продукти.


.....................................