Feed Additives - Vemo 99

Свине и Птици

Повече

Пчели

Повече
Фирмена презентация

Фирмена презентация

История

История

Бъдещи цели и стратегия

Бъдещи цели и стратегия

Основни пазари

Основни пазари

Галерии

Галерии

11-02-2020

Ефектът от прилагането на билкови екстракти върху продуктивнитe показатели на свине-майки и техните прасенца


Целта на настоящето изследване е да се установи ефекта от включването на иновативната добавка ВемоХерб БП в комбинираните фуражи за свине върху продуктивните им показатели. ...

29-01-2020

Ефектът от прилагането на билкови екстракти върху продуктивнитe показатели на подрастващи и гроуерни прасета


Цел на настоящето изследване е да се установи ефекта от включването на иновативната добавка ВемоХерб БП в комбинираните фуражи за свине върху продуктивните им показатели. ...

29-01-2020

Ефектът от прилагането на билкови екстракти върху продуктивнитe показатели на мъжки и женски кастрирани прасета


Целта на настоящето изследване е да се установи ефекта от включването на иновативната добавка ВемоХерб БП в комбинираните фуражи за свине върху продуктивните им показатели. ...


Пишете ни

..................................