Feed Additives - Vemo 99
10-05-2019

Ефект от приложението на ВемоХерб Т при родители бройлерно направление


Билките и растителните екстракти се използват от векове в народната медицина. В условията на интензивно животновъдство, във времето на пълна забрана на нутритивните  антибиотични средства и изискванията на потребителите за животински продукти без остатъчни количества лекарствени вещества, изследователите се обърнаха отново към лечебните растения като източник на биологично активни вещества с определени физиологични ефекти. Те са и добра предпоставка за развитие на биологично или органично животновъдство.

За да бъдат максимално ефективни тези растителни съставки трябва да се добавят към храната за животни в по-концентрирана форма, отколкото се срещат в естествените им източници, а растителните екстракти да се стандартизират.

В продължение на повече от петнадесет години усилията на специалистите от фирма „Вемо 99“ ООД София, България са насочени и към производството на екстракти от лечебни растения за нуждите на хората и животните.

Проучва се качеството на билковите растения по отношение съдържанието на биологично активни вещества в зависимост от географското им местонахождение в страната. Изследва се вида и концентрацията на тези вещества в различните части на растенията (цвят, листа, стебло, корен). На базата на получените резултати се подбира суровината за извличане на необходимите полезни субстанции. Аналитичната дейност се извършва в собствена лаборатория, като при необходимост се ползват и услугите на други лицензирани лаборатории в страната и в чужбина.

Разработват се и се прилагат съвременни методи за екстрахиране на биолочично активните вещества от лечебните растения.

Проучва се влиянието на отделните растителни субстанции и механизма на тяхното действие. Подбират се подходящи комбинации в зависимост от целта  и проблема, който трябва да се реши, след което следват биологични опити с различни видове и категории животни за определяне на препоръчителната доза, доказване на ефективността и безвредността за животните и хората.

Производствените мощности са оборудвани със съвременна техника, а технологичният процес започва с входящ контрол на суровините и завършва на  изхода с контрол на готовия продукт.

Фирмата е сертифицирана по НАССР; ISO 9001; FSSC-22000, GMP+ и др. международни стандарти, които са гаранция за производство на качествени продукти.

ВемоХерб Т е екстракт от целенасочено  подбрани и комбинирани български лекарствени растения. Продуктът съдържа сапонини, стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, полифеноли и др. Действа като натурален афродизиак, повишава либидото и еректилната фунция, повлиява положително обема на еякулата, броя и подвижността на сперматозоидите, стимулира производството на тестостерон и фертилни полови клетки. С доказан положителен ефект при мъжки разплодни животни-петли, зайци, нерези, кочове, бици. Особено актуален при родителски стада от бройлерно и яйценосно направление.

При родители бройлерно направление са установени следните ефекти при използването на продукта като фуражна добавка в количество 250 g/t фураж:

-        повишава носливостта на кокошките носачки;

-        подобрява оплодяемостта на яйцата;

-        увеличава броя на получените за разплод яйца;

-        увеличава броя на получените пилета бройлери от една носачка;

-        осигурява постижения със значим икономически ефект.