Feed Additives - Vemo 99
20-06-2018

Установяване влиянието на ВемоХерб Т върху морфологичните качества на яйцата при кокошки носачки


ВемоХерб Т е сух екстракт от подходящо подбрани и комбинирани уникални български лекарствени растения, производство на фирма „Вемо 99” ООД София, България.

Продуктът съдържа следните биологично активни вещества: сапонини, стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, полифеноли и др.

Добавя се към комбинираните фуражи за птици в количество 250 g/t фураж.

 

Установени са следните ефекти при приложение на ВемоХерб Т при родители бройлерно направление и стокови кокошки носачки:

-        влиянието на изпитвания продукт при женските индивиди се изразява в стимулиране дейността на яйчниците на фона на общото стимулиране на жизнения тонус и обмяната на веществата;

-        оказва положително влияние върху интензитета на нарастване на теглото на яйцата за разплод при родители бройлерно направление;

-        нарастването на теглото на яйцата за инкубация е за сметка на нарастване на белтъчната част и жълтъка на яйцата;

-        при яйцата за консумация, добити от стокови кокошки носачки е установена тенденция за по-голяма маса на яйцата за сметка на масата на жълтъка;

-        не оказва негативно влияние върху другите морфологични качества на яйцата като индекс на формата, единици на Хаф, дебелина на черупката и др.

-        не оказва влияние върху мириса и вкусовите качества на сварените яйца за консумация.

gsm suplement furniture cleaning movers parfums architect news sports gsm key cleaning shortlets seo gsm аксесоари psiholog detski drehi bania зъботехническа лабораториямедицински центърmadam leticionBabyausstattungsgeschäftкозметика