Feed Additives - Vemo 99
29-01-2020

Ефект от добавката на VemoZyme Р към комбинираните фуражи за пилета бройлери


д-р Диян Стоянов,  Институт по животновъдни науки - Костинброд, България

През последните десетилетия са проведени много изследвания във връзка с приложението на екзогенните ензими при хранене на птиците. Доказан е по убедителен начин ефектът от използването на NSP- ензимите и фитазата. Сега научните изследвания са насочени към протеазата. Аргументите за това са основателни. Материалните разходи за фураж при бройлерите са се увеличили, цената на соевия шрот, който е основен източник на протеин в смеските за птици е нараснала. Това налага търсенето на нови възможности за намаляване участието на соевия шрот при хранене на птиците за сметка на по-добрата му смилаемост. В миналото се считаше, че птиците произвеждат достатъчно протеаза за разграждане и усвояване на дажбения протеин. През последните години обаче се разполага с нови данни за механизма на действието им. Върху получените резултати оказват влияние различни фактори като например вида на протеазата (кисела, алкална, неутрална), нейната активност и дозировка, коппонентния състав на комбинираните фуражи към които се добавя (участват ли в него и други екзогенни ензими), възрастта на птиците и др. 


Протеазната ензимна добавка VemoZyme P на фирма „Вемо 99“ ООД, България,. представлява устойчива, широкоспектърна протеаза, оптимизирана да работи максимално ефективно в храносмилателният тракт на животните. 

Добавен в количество 250 g/t фураж при пилета бройлери, продуктът способства за получаване на следните ефекти:

  • повлиява положително върху тегловното развитие на пилетата хранени с комбиниран фураж с намалено с 5% съдържание на суров протеин, респективно аминокиселини, които по жива маса достигат птиците от контролната група;
  • добавката на екзогенния протеазен продукт VemoZyme P към комбинираните фуражи със занижено равнище на протеин, респективно аминокиселини, благоприятства за постигането на практически еднаква конверсия на фуража с пилетата хранени със стандартна фуражна смеска;
  • добавката на VemoZyme P към комбинирани фуражи за пилета бройлери със занижено равнище на суров протеин с 5% е икономически целесъобразна.

................................