Feed Additives - Vemo 99
12-02-2020

Ефектът от добавянето на VemoHerb T (подобрител на репродуктивността) върху изкуственото осеменяване на патици


Относно: Проведен практически експеримент на нов продукт ВемоХерб Т с патици родителско стадо на изкуствено осеменяване

Цел на експеримента: отчитане влиянието на продукта върху мъжките патоци (обем на семето на еднократен еякулат, подвижност на сперматозоидите) и върху носачките (носливост, тегло на яйцата).

Родителското стадо е в края на яйценосния период- 40 дни преди приключването. Експериментална група: мъжки - 86 броя, женски - 860 броя

  • Контролна група: мъжки - 192 броя, женски - 1720 броя
  • Дневна доза ВемоХерб Т - 15 мг./кг. живо тегло
  • Начало на експеримента 10.02.2013 г.
  • Продължителност на приемане на препарата 10.03.2013 г.
  • Край на експеримента 26.04.2013 г.

Получени резултати:

Носачки: 

Дата

Експериментална група

Контролна група

Разлика

носливост

тегло яйце

носливост

тегло яйце

носливост

тегло яйце

%

гр.

%

гр.

%

гр.

01.03.2013

68

86,1

68

86,2

   -

- 0,1

10.03.2013

66,5

86,4

66

86,3

+ 0,76

+ 0,1

20.03.2013

64,4

86,5

63

86,3

+ 2,22

+ 0,2

 

Мъжки патоци:

 

Дата

Експериментална група

Контролна група

Разлика

обем

подвижност

 

обем 

 

подвижност

обем

подвижност

см

%

см

%

см

%

01.03.2013

1,08

105

1,04

100

+ 3,8

+ 5

10.03.2013

1,10

110

1,03

100

+ 6,8

+ 10

 

Изводи:

1. Мъжките реагират положително на препарата и въпреки напредналата си възраст съществено повишават и обема на семето за една еякулация и неговата подвижност.

2. Носачките за разплодни яйца реагират положително макар и по леко изразено при носливостта и теглото на яйцата.

3. При двете люпенета на наблюдавани яйца резултата е разнороден I-то - 0,8 % за контролната група, а II-тo + 2,8% , но там действат много странични фактори и извадката от два опита е малка за твърдо заключение.

4. Имайки предвид, че патиците са в края на яйценосния период, т.е. най- трудния за въздействие върху състоянието им период, препаратът безспорно оказва положително влияние върху тях.

Препоръки:

Хранителната добавка ВемоХерб T е подходяща за стимулиране на мъжки патоци за изкуствено осеменяване. При носачките се наблюдава положителен ефект, но за по- достоверни данни е уместно провеждане на експеримент с патици в по-ранен стадий на яйценосене и с по-голям брой наблюдавани люпенета.