Feed Additives - Vemo 99
22-06-2018

UČINAK PRIMENE PROIZVODA „VEMOHERB BEES” NA ZIMSKU OTPORNOST PČELINJIH KOLONIJA, NOSIVOST MATICA I MEDNU PRODUKTIVNOST PČELINJIH DRUŠTAVA


Dr I. Hristakov

Doc. dr Ivanka Želeva Željazkova

Doc. dr Vladimir Georgiev Hvarčilkov

Trakijski Univerzitet – Stara Zagora

Agrarni Fakultet

U zadnjim godinama uočena je tendencija opadanja broja pčelinjih društava. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede i hrana – odeljenje „Agrarna statistika" u periodu 2008-2009 broj pčelinjih društava u zemlji smanjio se za 27.621,00 odnosno opaža se godišnji pad od 4,2%. Teritorija Bugarske omogućuje uzgoj znatno većeg broja pčelinjih društava koja bi iskorišćavala nektar u prirodi i vršila bolje oprašivanje biljaka.

Na području Bugarske rastu neke jedinstvene lekovite biljke. Iz njih se dobiju biološki aktivne supstance koje podstiču reproduktivne funkcije poljoprivrednih životinja. Na osnovu ovog znanja bugarsko preduzeće „VEMO 99“ d.o.o. razvilo je jedinstveni biljni premiks „VemoHerb BEES” koji stimuliše pčelinja društva.

Proučavanja su izvedena da bi se utvrdio učinak primene proizvoda „VemoHerb BEES” na mednu produktivnost pčelinjih društava, nosivost matica i otpornost pčela tokom zimskog perioda.

Predmet ispitivanja je učinak podsticaja koji proizvod „VemoHerb BEES” ima na pčelinja društva u kombinaciji sa invertovanim šećernim sirupom.

Ispitni deo proučavanja obavljen je na tri pčelinjaka koji su u vlasništvu podnosioca disertacije i koji se nalaze u selu Brestovica, opština Borovo, regija Ruse. Regija raspolaže bogatom medonosnom vegetacijom. U blizini pčelinjaka nalaze se lipove i bagremove šume, a od poljoprivrednih medonosnih kultura seje se repica i suncokret.

U sve tri godine ispitivanja za svako ispitivanje oblikovana je jedna kontrolna grupa i dve ispitne grupe sa 7 pčelinjih društava koji su izjednačeni po metodi analogije. Pčelinja društva žive u Dadan-Blatovim košnicama.

Ispitivana pčelinja društva se prihranjuju po sledećoj shemi:

-       grupa br. 1 kontrolna – svaka tri dana po 200 ml invertovanog šećernog sirupa;

-       grupa br. 2 ispitna – svaka tri dana po 200 ml invertovanog šećernog sirupa sa dodatim biljnim premiksom „VemoHerb BEES” u dozi od 1 kapsule (350mg) na 2l sirupa

-        grupa br. 3 ispitna – prihranjivana je sa 200 ml invertovanog šećernog sirupa sa dodatim konkurentnim proizvodom u dozi od 1g na 2l sirupa.

Definisani su sledeći indikatori: količina zapečaćenog legla pčela radilica, prosečna dnevna nosivost matica tokom izveštajnog perioda, medna produktivnost (kg), zimsko uginuće (količina umrlih pčela), količina konzumirane hrane za ram pčela (kg).

Zaključak:

Pčelinja društva, prihranjivana sa proizvodom „VemoHerb BEES” imaju najveću zimsku otpornost u poređenju sa pčelama iz kontrolne grupe i pčelama koje su prihranjivane sa sličnim proizvodom.

Pčelinja društva, prihranjivana sa proizvodom „VemoHerb BEES” imaju veći procenat preživelih pčela i najveću zimsku otpornost u poređenju sa pčelama iz kontrolne grupe i sa pčelama koje su prihranjiva sa sličnim proizvodom. Osim toga prosečni ram pčela konzumira manju količinu meda.

Biljni premiks „VemoHerb BEES” može da se primenjuje u dozi od 1 kapsule (350 mg) na 2 l invertovanog sirupa kako bi se podsticao razvoj pčelinjih društava tokom jesenskog perioda i kako bi povećao otpornost pčela tokom zimskog perioda.

Uzimajući u obzir dobijene rezultate koji s jedne strane ukazuju na bolji razvoj pčelinjih društava (veća količina odgojenog legla i veći broj pčela) i na veću mednu produktivnost a s grude strane – na nisku vrednost korišćenog biljnog premiksa „VemoHerb BEES”, dokazana je efikasnost njegove upotrebe za povećanje produktivnosti pčelinjih društava i za podsticanje nošenja jaja kod matica.

Uz dodavanje proizvoda „VemoHerb BEES” u invertovani šećerni sirup povećava se nosivost matica, pri čemu je povećanje veće kod pčelinjih društava koja su prihranjivana sa proizvodom „VemoHerb BEES” (za 38,61% više). Na kraju perioda aktivnog razvoja nosivost matica opada i postaje skoro jednaka kod sve tri grupe.

Što se tiče broja pčela (snaga) izmerene su vrednosti znatno veće kod pčelinjih društava koja su podsticana sa proizvodom „VemoHerb BEES” u poređenju sa kontrolnom grupom i sa pčelinjim društvima kod kojih je primenjivan sličan proizvod.

Objavljeni podaci za obe ispitivane sezone (2009 i 2010) pokazuju da veću mednu produktivnost imaju kolonije pčela iz grupe koja je prihranjivana sa invertovanim šećernim sirupom u kombinaciji sa dodanim proizvodom „VemoHerb BEES“.

...................................