Проведените изпитвания върху пчели с ВемоХерб® BEES+ показват, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с инвертиран захарен разтвор с добавка на ВемоХерб® BEES+ по 15 мг на 1 кг пчели, дава изключително добри резултати, както спрямо яйценосната дейност на пчелите майки, така също и по отношение на продуктивността, активността и устойчивостта на пчелните семейства като цяло.

Отчетеният по-висок процент на презимувалите пчели в семействата, подхранвани с ВемоХерб® BEES+, е показател за нормално развитие и устойчивост през неблагоприятния (зимен) период от живота им, а повишената яйценосна дейност на пчелите майки показва тенденция за засилване на пчелните семейства.

Проведените проучвания показват, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с ВемоХерб® BEES+ води до развитие на силни семейства, които оползотворяват максимално добре наличната пчелна паша.

Прилагането на ВемоХерб® BEES+ е със значително по-ясно изразено положителното въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други присъстващи на пазара стимулатори.

 

ВемоХерб® BEES+ има инвертазна активност, позволявайки на всеки пчелар сам да приготви инвертен захарен сироп. Това може да стане както в домашни, така и в индустриални условия. За повече информация, моля погледнете в интрукциите за упортеба на ВемоХерб® BEES+.

 

Като се има предвид от една страна по-доброто развитие на пчелните семейства (по-голямо количество на отгледано пило и на налични пчели) и по-високата медопродуктивност, а от друга – ниската стойност на ВемоХерб® BEES+, се доказва ефективността от неговото използване, за повишаване продуктивността на пчелните семейства и за стимулиране яйценосната дейност на пчелните майки. Съществено е да се отбележи също и натуралният произход на този продукт, чиито съставки са биологичноактивни растителни екстракти, което го диференцира от алтернативните синтетични медикаменти на пазара.

ВемоХерб® BEES+ е иновативен продукт, базиран на хомогенна смес от растителни екстракти. Общото физиологично действие на продукта се определя от високото съдържание на биологично активните вещества: фуростанолови сапонини, флавоноиди (апигенин, рутин, кемпферол), ароматни кетони, кумарини и полифеноли.

 

Приложение

 

1. Сипете 1.5 г (пълна мерителна лъжичка) от ВемоХерб® BEES+ в 100 мл топла вода и ръзбъркайте добре.

2. А) В домашни условия

2. Б) В промишлени условия

Добавете получения разтвор към 10 литра 65% захарен сироп на стайна темперадура (под 50ºC) и разбъркайте добре. Оставете сместа за 72–120 часа (3–5 дни). По време на този период разбъркайте продукта няколко пъти.

Добавете получения разтвор към 10 литра 65% захарен сироп при рН 4,5 и температура 55°С, за период от 12 часа. Реакцията трябва да се осъществи в съд с автоматично разбъркване.

3. На пчелно семейство се прилага по 200-250 мл сироп през 3 дни в продължение на 6-7 седмици. Стимулиращите подхранвания се извършват през пролетта (март-април), когато липсва или е недостатъчен приноса на прашец и нектар и през (август–септември), при температура над 12°C.

* Една опаковка е достатъчна за 1 подхранване (7 седмици) на 50 кошера.

 

Поръчайте онлайн