ВемоЗим® 100/500 е ензимен премикс за комбинирани фуражи, който обогатява естествените ензимни системи на животните, допълва липсващите ензими – ксиланаза, целулаза, β-глюканаза и др. и подобрява храносмилането и пълноценното усвояване на фуража.

 

Приложение


Ензимите са органични вещества с висока биологична стойност и имат изключително значение за нормалното протичане на основните метаболитни процеси в живия организъм. В храносмилателния апарат на животните те спомагат за разграждане на основните хранителни вещества, постъпващи с фуража, до съставки, които лесно преминават през стените на тънките черва и се усвояват от животните.

Храносмилателните процеси в организма на животните протичат и зависят изцяло от действието на ендогенните хидролазни ензими.

Във фуражите, наред с основните хранителни вещества, се съдържат целулоза, хемицелулоза, пектинови вещества, β–глюкани, олигозахариди и др., за смилането на които в организма на непреживните животни липсват ензими.

Освен, че не се оползотворяват споменатите вещества (известни като нескорбялни полизахариди), някои от тях образуват в храносмилателния канал визкозна маса, която пречи на ензимното смилане и пълно оползотворяване и на другите хранителни вещества.

Съдържание на β-глюкани и пентозани, г/кг сухо вещество

Фуражи β -глюкани Пентозани
Овес 43.0 58.0
Ечемик 40.0 71.0
Ръж 24.0 89.0
Тритикале 6.5 70.0
Пшеница 5.0 61.0
Царевица 1.2 43.0
Сорго 1.0 28.0


Сериозно постижение в областта на фуражните ензими е създаването на стабилизирани полиензимни продукти, които представляват съчетание между няколко ензима, което ги прави по-ефективни благодарение на синергичния ефект на различните ензимни активности.

При по-високо участие на пшеница в комбинираните фуражи за птици и свине, която съдържа значителни количества арабиноксилани, се препоръчва добавката на ксиланаза, за ечемика и овеса - β–глюканаза, за слънчогледовия шрот и пшеничните трици – целулаза.

Ензимите са атрактивни фуражни добавки, тъй като са нетоксични продукти. Белтъчната им природа осигурява лесна смилаемост в организма и липса на остатъчни вещества в месото, яйцата и околната среда.

Използването на чисти ензимни субстанции, наличието на съвременно технологично оборудване, специализирана биохимична лаборатория и добре подготвен екип от професионалисти, гарантират производството на висококачествени ензимни премикси за свине и птици с широк спектър на действие, съобразени с типичните фуражни суровини.

 

Биологично Действие

 

ВемоЗим® 100/500
добавен към фуража има следните предимства:
► Подобрява смилаемостта на фуражите и повишава усвоимостта на основните хранителни вещества – въглехидрати, белтъчини, мазнини и др.
► Дава възможност за по-голямо разнообразие на рецептите за комбинирани фуражи, като позволява включването на по-големи от обичайните количества пшеница, ечемик, овес, тритикале, ръж, пшенични трици, слънчогледов и соев шрот
► Подобрява енергийната стойност на фуражите
► Намалява визкозитета на чревното съдържимо, намалява осмотичното налягане в храносмилателния канал и водното съдържание в екскрементите
► Подобрява качеството на постелята, микроклимата в помещенията, способства за поддържането на чисти яйца и чиста перушина при птиците
► Повишава интензитета на растеж и намалява себестойността на готовата продукция
► Спомага за преодоляване проблемите при прехода към самостоятелно хранене в ранните периоди на отглеждане при прасетата
► Съвместим е с всички фуражни добавки
► Издържа термично третиране при гранулиране

 

Дозировка


ВемоЗим® 100 - 100 г/т фураж
ВемоЗим® 500 - 500 г/т фураж
 

Съхранение


Да се съхранява в сухи и хладни складови помещения, защитени от пряка слънчева светлина

 

Експериментални Данни

 

Заключение
Добавката на ВемоЗим® 100/500 към комбинираните фуражи повишава живата маса на пилетата - бройлери с 4.3% и намалява разхода на фураж за 1 кг прираст с 4.6%. 

Добавката на ВемоЗим® 100/500 към комбинирани фуражи за птици позволява заместване до 50% от соевия шрот в смеската със слънчогледов шрот и осигурява продуктивност, еднаква с тази в контролната група.

При заместването на част от соевия шрот с 15% слънчогледов шрот и добавка на ВемоЗим® 100/500 в комбинирани фуражи за стартерни прасета се постигат практически еднакви резултати с контролната група.

Read the following article for more detailed information