Feed Additives - Vemo 99

НИРД


Научноизследователска и развойна дейност

ВЕМО 99 ООД разчита на отлично обучени специалисти и консултанти с дългогодишен опит, които гарантират научно-развойната дейност в компанията.

Фирмената лаборатория разполага с необходимата апаратура, стандарти и аналитични методики, обезпечаващи всички изпитвания, описани и залегнали в документацията на фирмата, които са напълно достатъчни за цялостно изпитване и контрол на основните суровини и крайни продукти.

Във ВЕМО 99 ООД е внедрена и ефективно действаща интегрирана система за управление на качеството  и производството на безопасен продукт  EN ISO 9001-2015, HACCP, FSSC 22000, GMP+, GMP, KOSHER и HALAL.

 

 

Затвореният производствен цикъл, от суровините до готовите продукри, ни позволява да упражним пълен контрол и аналитична технология, както и да минимизираме производствените разходи, като по този начин се гарантира възможно най-високо качество за клиентите на доста конкурентни цени за световния пазар.

Производственият процес на ВЕМО 99 ООД е в съответствие с всички нормативни изисквания. Нашите продукти са регистрирани и одобрени в съответствие с нормативните изисквания във много различни държави. Компанията се подлага на редовни проверки от съответните органи и се стреми да отговори на глобалните стандарти за качество.

ВЕМО 99 ООД е гъвкава организация, стремяща се да осигури най-доброто качество на разумни цени. Най-добрият начин за постигане на тази смела задача е чрез удовлетворяване на специфичните нужди на нашите клиенти. По този начин ние можем да предложим решения, които перфектно пасват на нуждите на пазара. Ние персонализираме своите продукти в зависимост от исканията на нашите клиенти и с помощта на нашите експерти в съответната област, крайният резултат е изключителен.

Всеки продукт, предлаган от ВЕМО е резултат от дългогодишен опит, научни изследвания и развитие. Многобройни научни опити, извършени по целия свят, потвърждават на практика ефективността на нашите продукти с различни фуражни суровини и при различни условия. Много от нашите доклади се извършват в изследователски институти от професори по животинските науки. Някои проучвания се извършват от нашите клиенти, което им дава възможност да докажат резултатите от първа ръка. Ние ще се радваме да ви предоставим нашите научни опити и доклади по ваше искане.