หมูและสัตว์ปีก

อ่านต่อ
หมูและสัตว์ปีก

ผึ้ง

อ่านต่อ
ผึ้ง
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติ

เป้าหมายในอนาคต

เป้าหมายในอนาคต

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

30-06-2020

The benefits of calcium for phytases


Calcium is a special mineral in terms of phytate and phytase. It has the lowest binding affinity for phytate, but is present in the largest amount in feed for poultry. Therefore, lowering the amount o ...

23-06-2020

Effect of phytase on nutrients


Some components contain natural phytases that can break down the phytate phosphorus and have been shown to contribute to some extent to the utilization of phytate phosphorus in bone formation in chick ...

16-06-2020

Are all phytases the same?


Let us talk about the different phytases and their origin. First, phytase brands - Natuphos, Ronozyme P, both derived from different types of mushrooms (respectively Aspergillus niger vs. A. ficuum). ...

09-06-2020

The benefits of phytase


Phytases belong to the class of phosphatases that catalyze the hydrolysis of phosphoric acid. Phytase performs stepwise cleavage of orthophosphate ions of phytic acid to form intermediates of penta-, ...


แล้วติดต่อมานะ

...............................