หมูและสัตว์ปีก

อ่านต่อ
หมูและสัตว์ปีก

ผึ้ง

อ่านต่อ
ผึ้ง
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติ

เป้าหมายในอนาคต

เป้าหมายในอนาคต

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

17-09-2021

Feed and Feed additives – The difference


Intensive animal agriculture is unthinkable without solid feeds and feed additives. The use of unbalanced feed leads to a decrease in animal productivity, overconsumption of feed per unit of productio ...

11-06-2021

VemoHerb Zyme: Specially selected Herbal extracts and Enzymes


Enzymes are widely used in mixed feed as additives. Until now, the enzymes xylanase, glucanase, and phytase have been well-established as broiler feed additives. Mannanase is another enzyme that is ap ...

16-10-2020

Lysozyme - an alternative to nutritional antibiotics in pigs


Lysozyme is an enzyme present in the body fluids such as sweat, tears, saliva and breast milk. It is also found in egg whites, in the caps that bees use to cover their cells and others. It was discove ...

28-09-2020

Lysozyme (Muramidase) - a natural antibacterial agent in broiler chickens diets


Lysozyme is an enzyme that has bactericidal properties, i.e. it kills the bacteria. It is contained in egg white, tears, saliva, sweat and breast milk and acts as an antibacterial agent. As an enzyme, ...


แล้วติดต่อมานะ