หมูและสัตว์ปีก

อ่านต่อ
หมูและสัตว์ปีก

ผึ้ง

อ่านต่อ
ผึ้ง
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติ

เป้าหมายในอนาคต

เป้าหมายในอนาคต

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

16-10-2020

Lysozyme - an alternative to nutritional antibiotics in pigs


Lysozyme is an enzyme present in the body fluids such as sweat, tears, saliva and breast milk. It is also found in egg whites, in the caps that bees use to cover their cells and others. It was discove ...

28-09-2020

Lysozyme (Muramidase) - a natural antibacterial agent in broiler chickens diets


Lysozyme is an enzyme that has bactericidal properties, i.e. it kills the bacteria. It is contained in egg white, tears, saliva, sweat and breast milk and acts as an antibacterial agent. As an enzyme, ...

02-09-2020

Еffect of VemoZyme supplementation in compound feeds with high fiber content on carcass characteristics of fattening pigs


The addition of enzyme-based products (VEMOZYME) to pig fattening systems makes it possible to successfully use alternative feed with a higher fibre content without negative effect on carcass characte ...

19-08-2020

Investigation of the effect of tribulus terrestris extract on the main biochemical and haematological indices of the blood in guinea fowls


The aim of the present research was to investigate the effect of Bulgarian dry extract from the annual plant Tribulus terrestris – L (Vemoherb PT), produced by Vemo 99 Ltd Company, Sofia on main ...


แล้วติดต่อมานะ

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar