หมูและสัตว์ปีก

อ่านต่อ
หมูและสัตว์ปีก

ผึ้ง

อ่านต่อ
ผึ้ง
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติ

เป้าหมายในอนาคต

เป้าหมายในอนาคต

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

02-09-2020

Еffect of VemoZyme supplementation in compound feeds with high fiber content on carcass characteristics of fattening pigs


The addition of enzyme-based products (VEMOZYME) to pig fattening systems makes it possible to successfully use alternative feed with a higher fibre content without negative effect on carcass characte ...

19-08-2020

Investigation of the effect of tribulus terrestris extract on the main biochemical and haematological indices of the blood in guinea fowls


The aim of the present research was to investigate the effect of Bulgarian dry extract from the annual plant Tribulus terrestris – L (Vemoherb PT), produced by Vemo 99 Ltd Company, Sofia on main ...

29-07-2020

Investigation of the effect of Tribulus terrestris extract on some characteristics of the reproductive capacity of guinea fowl


The effect of Bulgarian product Vemoherb PT (Bulgarian Tribulus terrestris dry extract) on some characteristics of the reproductive capacity of Guinea fowl (Numida meleagris) was studied. A trial was ...

21-07-2020

The effect of tribulus terrestris extract on egg yolk lipids and serum cholesterol content in guinea fowls


With the aim to establish the effect of the product Vemoherb PT (dry extract of Tribulus terrestris L) on egg yolk lipids and serum total cholesterol content, the trial was designed with 30 Pearl gray ...


แล้วติดต่อมานะ

......................