หมูและสัตว์ปีก

อ่านต่อ
หมูและสัตว์ปีก

ผึ้ง

อ่านต่อ
ผึ้ง
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติ

เป้าหมายในอนาคต

เป้าหมายในอนาคต

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

27-05-2020

The role of phytate phosphorus


What is phytate? Simply, this is the structure of an inositol ring where six phosphate (P) groups are attached. That negatively charged (anionic) structure is usually accompanied by cations (positivel ...

23-04-2020

VemoHerb feed additives can improve the intestinal microflora of animals


The efficacy of the addition of VemoHerb series (Vemo 99 Ltd.) on animal health and productivity has been proven in improving growth, feed utilization, the good functioning of the immune system and th ...

07-04-2020

Probiotics, prebiotics and enzymes – stimulants of the gut health in animals


Prof. Sabka Surdjiska The animal’s digestive system has an extremely important role in providing the necessary nutrients and their assimilation from the organism. It is known that only a heal ...

12-02-2020

The Effect of the addition of VemoHerb T (reproductivity enhancer) over the artificial insemination of ducks parent flock.


The experiment was conducted on drakes (male ducks) (assessing single ejaculate semen volume, sperm motility) and female laying ducks (assessing laying capacity, egg weight). ...


แล้วติดต่อมานะ

................................