ติดต่อ


ที่อยู่:

สำนักงานใหญ่:
88 Rozhen Blvd.
1271 Sofia, Bulgaria
E-mail: info@vemo.biz
Telephone: +359 2 931 66 21
Fax: +359 2 931 10 91

โรงงานการผลิต:
South Industrial Zone,
5835 Knezha, Bulgaria


 

 

................................