สำนักงานใหญ่, ฝ่ายวิจัยพัฒนาและความคุณคุณภาพใน Sofia


................................