การใช้กับพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีก


ฟาร์มเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จะคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ด้วยการเลือกไก่ทีสามารถเจริญเติบโตหรือมีปริมาณเนื้อมากกว่า และจากประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว (FCR) เมื่อเลือกไก่พันธุ์มาได้แล้ว การผลิตไข่ของไก่พันธุ์รุ่นก่อนๆของไก่พันธุ์ตัวที่เลือก ลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ ภูมิต้านทานโรคและความสามารถในการเผาผลาญเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง
ตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการเป็นพ่อแม่พันธุ์
►ผลิตไข่ได้ในปริมาณมาก
►มีวงจรอายุการผลิตไข่นานขึ้น
►ผลิตไข่ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพสูง สามารถฟักเป็นตัวได้

ไก่รุ่นปู่ย่าพันธุ์ที่มีสุขภาพแข็งแรง (มีโอกาสผลิตลูกหลานออกมามีคุณภาพดี)และมีคุณลักษณะที่สามารถผลิตไข่คุณภาพดีถือเป็นสมบัติที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง

VemoHerb® T เป็นสารเสริมสกัดจากธรรมชาติที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยจะเพิ่มจำนวนไข่ผสมติดสูงและฟักตัวออกมาได้ในปริมาณมากขึ้น ยืดอายุวงจรการวางไข่ของแม่พันธุ์และช่วยพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของพ่อพันธุ์

จากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ VemoHerb® T ในสัตว์ประเภทต่างๆพบว่าตัวสารเสริมได้ช่วยกระตุ้นการสร้างอสุจิในแกะ หมูและไก่ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่
การใช้ VemoHerb® T ใช้เพื่อเป็นสารแก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โดยใช้ในปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว นำไปสู่​​ข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้

► ช่วยเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศของไก่ตัวผู้ได้ถึง 9.3%  เพิ่มการหลังของอสุจิได้ถึง 8.9% และช่วยเพิ่มการวางไข่ของแม่พันธุ์ได้ถึง 3%
► ผลิตภัณฑ์ของเรายังช่วยเร่งความต้องการทางเพศของตัวผู้ให้มีมากขึ้น เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์เราในการผสมเทียม จะทำให้อวัยวะมีการตอบสนองดีมากขึ้นกว่า 21% เมื่อเปรียบกับการผสมเทียมที่ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ VemoHerb® T.
► เมื่อสัตว์มีอายุมากขึ้นก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดไข่ลมมากขึ้นในแต่ละครั้งของการผสมพันธุ์ การใช้ VemoHerb® T จะช่วยลดการเกิดไข่ลมให้ลดน้อยลง
► ส่งเสริมการฟักของไข่ดีเพิ่มถึง 6% เมื่อให้ VemoHerb® T พร้อมกับอาหาร
► ระดับโคเรสเตอรอลในเลือดของไก่จะลดลงกว่า 3-11% ถ้าเปรียบกับไก่ที่ไม่ได้รับ VemoHerb® T และระดับฮอร์โมนเพศชายจะเพิ่มขึ้นถึง 29% ถ้าได้รับผลิตภัณฑ์ให้ VemoHerb® T
► การได้รับ VemoHerb® T จะช่วยเพิ่มน้ำหนักของไข่ได้ถึง 5%
► ช่วยเพิ่มปริมาณในการวางไข่ได้ถึง 3% และไข่ดีฟักตัวได้ดีขึ้นถึง 6% ถ้าเราย้อนกลับไปยังอัตราการลงทุน จะได้ถึง 1ต่อ 5 ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์เสริม VemoHerb® T เป็นเวลา 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถคำนวนความคุ้มค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่การที่สัตว์ที่ได้รับวีโมเฮิร์บทีเข้าไปมีผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นสิ่งยืนยันผลลัพท์ที่ดีที่สุด

 

ปริมาณการใช้

VemoHerb® T ใช้ 5-10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (คำนวณจากน้ำหนักตัวของสัตว์) ใส่ลงไปในน้ำดื่มของสัตว์ หรือ

ใช้ 130 - 260 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน และใช้กับสัตว์ที่มีอยู่อายุเกินกว่า 44 สัปดาห์ โดยใช้กันต่อเนื่องเป็นเวลา 2-3 เดือน


 

การใช้กับหมูพันธุ์

 

การเลี้ยงหมูพันธุ์มีอิทธิพลและบทบาทสำคัญมากในฟาร์มเลี้ยงหมู เนื่องจากเป็นผลผลิตและผลกำไรของฟาร์ม หมูพันธุ์จะมีราคาสูงกว่าหมูธรรมดา และการคัดเลือกสายพันธุ์ การดูแลและการทดแทนจะต้องมีการคัดสรรแบบระมัดระวัง การคัดเลือกพันธุ์หมูจะขึ้นอยู่กันบศักยภาพของพันธุกรรมและความแข็งแรงทางกายภาพ ผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติ VemoHerb® T ช่วยยืดระยะเวลาให้ฟาร์มสามารถใช้งานบรรดาหมูพันธุ์ที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้ได้ยาวนานขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น

ความสามารถในการเพาะเชื้อสเปิร์มเป็นสิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกสายพันธุ์หมู ซึ่ง VemoHerb® T เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้น้ำเชื้อ

จากการทดลองเพิ่มสารเสริม VemoHerb® T ลงในอาหารของหมูในปริมาณ 5mg ต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโล ได้ผลลัพท์ดังนี้

► เพิ่มปริมาณการหลั่งของสเปิร์มได้มากขึ้นโดยเฉลี่ย 12.8%

► เพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวของสเปิร์มขึ้นโดยเฉลี่ย 7.7%

► เพิ่มปริมาณสเปิร์มที่มีเชื้อขึ้น 24.3%

► การเพาะเชื้อสเปิร์มในการหลั่งแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น 25%

► เพิ่มปริมาณเชื้อสเปิร์ม 9.8% ต่อ 1ml และเพิ่มขึ้น 24.3% ต่อการหลั่งแต่ละครั้ง

► ฟื้นฟูจากภาวะตัวสเปิร์มเคลื่อนไหวน้อย* (โปรดดูปริมาณการใช้ที่แนะนำ)

การเคลื่อนที่ของสเปิร์มถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่จะวัดคุณภาพของน้ำเชื้อ มีข้อยืนยันทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณสเปิร์มที่เคลื่อนไหวในน้ำเชื้อที่เจือจางเพียง 1% สามารถเพิ่มโอกาสให้จำนวนลูกหมูในครอกเพิ่มขึ้น 0.14 ต่อครอก การใช้ VemoHerb® T (เพิ่มการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม 7.7%) สามารถเพิ่มโอกาสให้ลูกหมูในครอกมีจำนวนเกิดมากขึ้น 1.08 ตัวต่อครอก

ข้อมูลในส่วนของจำนวนสเปิร์มที่เพิ่มขึ้นในการหลั่งแต่ละครั้งนั้นแสดงออกมาอย่างไม่ต้องสงสัยว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ VemoHerb® T แล้วจำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 24.3% ผลการทดสอบนี้เป็นข้อยืนยันอย่างชัดเจนในข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ประโยชน์ของการนำ VemoHerb® T มาใช้กับหมูคือการเพิ่มกระจายตัวของน้ำเชื้อได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 22 ต่อตัว ในขณะที่หมูกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ VemoHerb® T มีการกระจายตัวของน้ำเชื้อที่ 17.6 (เท่ากับปริมาณสเปิร์มที่มีชีวิต) จากผลลัพท์นี้ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในด้านความคุ้มค่าโดยวัดจากปริมาณน้ำเชื้อต่อการหลั่งหนึ่งครั้ง

ในส่วนของความคุ้มค่านั้น เราสามารถดูได้จากตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีก เช่นความสามารถในการผลิตลูกหมูของแม่หมู, การผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อจากหมูที่ได้รับสารเสริมอาหาร VemoHerb® T และที่ไม่ได้รับ,  คุณภาพของน้ำเชื้อส่งผลต่อการเจริญพันธุ์, ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อในการผสมเทียม รวมไปถึงปริมาณหมูเกิดใหม่และน้ำหนักตัว

การผสมพันธุ์แม่หมูที่ถูกเลี้ยงด้วยสารเสริม VemoHerb® T

► มีอัตราการเจริญพันธุ์สูงขึ้น 3.7%

► น้ำหนักตัวของลูกหมูเกิดใหม่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.9%

 

ปริมาณการใช้

5mg ต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลหรือ 250-500 กรัมต่ออาหารหนึ่งตัน
เพื่อการพัฒนาการเคลื่อนไหวของอสุจิ, เพิ่มปริมาณการหลั่ง, จำนวนการผสมพันธุ์, จำนวนลูกหมูต่อครอก ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับหมูที่อายุมากกว่า 12 เดือน เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

*VemoHerb® T เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้แบบเดี่ยวหรือร่วมกับสารเสริมอื่นๆเพื่อฟื้นฟูอาการอสุจิไม่เคลื่อนไหวในหมูพันธุ์ โดยปริมาณที่แนะนำให้ใช้จะอยู่ที่ 10mg ต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลเป็นเวลาสองเดือน


 

ตารางประสิทธิภาพ

ผลลัพท์จากการใช้ VemoHerb® T

ผลลัพท์จากการใช้สารเสริม VemoHerb® T

การทดลองใช้ VemoHerb® T กับสัตว์ เพื่อดูผลลัพท์จากการกระตุ้นให้สัตว์สร้างเชื้ออสุจิ สัตว์ควบคุมได้แก่ แกะ หมูและไก่
สารเสริมอาหาร VemoHerb® T นี้สามารถใช้ผสมอาหารแบบเดี่ยวๆหรือผสมร่วมกับพืชสกัด,วิตามิน,โปรตีน,แร่ธาตุอื่นๆด้วยได้ ตัวสารเสริมจะช่วยกระตุ้นให้สัตว์เกิดอาการติดสัด ช่วยเพิ่มพลังงานและช่วยปรับปรุงข้อจำกัดทางสรีรวิทยาของสัตว์ได้โดยรวม

Read the following article for more detailed information