VemoZyme® 50/100 เป็นสารเสริมเอนไซมืที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ ซึ่งจะเสริมสร้างระบบการทำงานของเอนไซม์ตามธรรมชาติของสัตว์ (อะไมเลส, โปรติเอส, ไลเปส), เสริมเอนไซม์ที่หายไปของ- ไซลาเนส, เฮมิเซลลูเลส, เบต้ากลูคาเนส, อัลฟากาแลตโตสิเดรส, แมงกานีส ฯลฯ และ ปรับปรุงการย่อยอาหารและการดูดซึมให้ดียิ่งขึ้น

 

เอนไซม์ คือ?


เอนไซม์ เป็นสารธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญมากต่อระบบการเผาผลาญและระบบการย่อยอาหารของสัตว์ การใช้เอนไซม์จะช่วยแยกสารอาหารออกจากกันและทำให้สารอาหารต่างๆส่งผ่านลำไส้เล็กและถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้น

ระบบย่อยอาหารในตัวสัตว์เช่นสัตว์ปีกและลูกหมูจะทำงานได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการทำงานภายในของระบบย่อยเอนไซม์ สารอาหารพื้นฐานทางโภชนาการบางชนิด เช่น  cellulose, hemicellulose, β-glucans, oligosaccharides และอื่นๆ จะไม่สามารถย่อยได้ด้วยตัวเองหากขาดเอนไซม์อาหาร

นอกจากสารดังกล่าวที่ระบุข้างต้น (จำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้ง)จะไม่สามารถย่อยหรือนำมาใช้ได้ ยังมีสารบางชนิดที่อยู่ในรูปแบบข้นเหนียวซึ่งจะไปขัดอยู่ในระบบทางเดินทางเดินอาหาร ทำให้เอนไซม์ย่อยอาหารไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้สารอาหารอื่นๆที่เหลือไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการย่อยและดูดซึมได้เช่นกัน

จำนวนของ β-glucans and pentosanes, ต่อส่วนประกอบ 1 กิโลกรัม

ส่วนประกอบ β-glucans Pentosanes
ข้าวโอ๊ต 40.3 58.0
ข้าวบาร์เล่ 40.0 71.0
ข้าวไรน์ 24.0 89.0
ข้าวทริเคลี 6.5 70.0
ข้าวสาลี 5.0 61.0
ข้าวโพด 1.2 43.0
ข้าวฟ่าง 1.0 28.0


ความสำเร็จที่สำคัญในแผนกอาหารเสริมเอนไซม์คือการที่เราสร้างผลิตภัณฑ์พอลิเอนไซม์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเอนไซม์หลายๆชนิดและสามารถทำให้มันทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโดยปกติแล้วการทำงานรวมกันของหลายๆเอนไซม์ จะทำให้เกิดผลกระทบจากการที่เอนไซม์หลายตัวมีการทำงานที่แตกต่างกัน


ในอาหารสำหรับสัตว์ปีกและสุกรที่มีการผสมข้าวสาลีสูง ทำให้มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงตามไปด้วย จึงควรเพิ่มไซลาเนส ส่วนอาหารที่ผสมด้วยข้าวบาร์เลย์และข้าวโอ๊ต ควรเพิ่มเบต้ากลูคาเนส อาหารที่ผสมด้วยถั่ว ถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรเพิ่มอัลฟากาแลตโตสิเดรสและเบต้าแมงกานีส อาหารที่ผสมด้วยด้วยเมล็ดดอกทานตะวันและธัญพืชควรผสมด้วยเซลลูเลส

เอนไซม์ที่เป็นสารอาหารที่น่าสนใจและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ โครงสร้างโปรตีนของมันช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ไข่และสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้สารเอนไซม์บริสุทธิ์พร้อมกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในห้องปฏิบัติการทางเคมีชีวภาพและผู้เชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ ทำให้เราได้รับโอกาสที่ดีและสามารถรับประกันได้ว่าการผลิตสารเอนไซม์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อสุกรและสัตว์ปีก โดยคำนึงถึงการทำงานของเอมไซน์ร่วมกับวัตถุดิบอาหารอื่นๆ

 

การทำงานทางด้านชีวภาพ


VemoZyme® 50/100
การให้สารเอมไซม์จะเกิดเป็นผลดีดังต่อไปนี้:

►ปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยออาหารและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารพื้นฐานทางโภชนาการ เช่น โปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฯลฯ
► ทำให้สูตรของอาหารสัตว์มีมากมายหลากหลายขึ้นและในเวลาเดียวกันก็ช่วยในเรื่องการรวมตัวของสารประเภทเส้นใยและพอลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง ( เซลลูโลส , เฮมิเวลลูโลส , ไซแลน, อะราแบน ) ซึ่งจะถูกกว่าส่วนประกอบ เช่นข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด , ข้าวโอ๊ต , ทริทิเคลี , รำข้าวสาลี , ธัญพืช  ดอกทานตะวัน และ หญ้าชนิด อื่น ๆ
► ช่วยเพิ่มปริมาณค่าพลังงานในอาหาร
► ลดความหนืดในลำไส้ ช่วยการกระตุ้นการดูดซึมในระบบทางเดินอาหารและลดน้ำในการถ่ายหนัก
► ปรับปรุงคุณภาพของสถานที่เลี้ยงให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่ลดปริมาณน้ำของเสียที่ถูกถ่ายออกมาและทำให้ไข่และขนของสัตว์ปีกให้สะอาด
► เพิ่มการเร่งการเจริญเติบโตและพร้อมกับช่วยลดราคาต้นทุนการผลิต
► ช่วยลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสัตว์จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองในช่วงระยะเวลาการเพาะพันธุ์
► เข้ากันได้กับสารอาหารอื่นๆทั้งหมด
► ทนความร้อนเมื่อแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก

 

ปริมาณการใช้


VemoZyme 100 - 100 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน
VemoZyme 50 - 50 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

การจัดเก็บ ควรอยู่สถานที่แห้งและเย็น ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25°С และเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง

 

ตารางประสิทธิภาพ

การผสมเอนไซม์ VemoZyme® 50/100 กับอาหารสัตว์ปีกจะสามารถทดแทน การใช้ถั่วเหลืองผสมเมล็ดทานตะวันได้ถึง 50% และสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่จะออกมานั้นจะมีคุณภาพเช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม

เอนไซม์นี้สามารถใช้ทดแทนถั่วเหลืองและเมล็ดทานตะวันได้ 15% ในอาหารลูกสุกร และผลลัพท์ก็ออกมามีคุณภาพเช่นเดียวกับกลุ่มที่ควบคุม

Read the following article for more detailed information