VemoZyme® F คือ เอนไซม์ไฟเตสที่มีไฟเตส 5,000 ยูนิตต่อกรัม (สำหรับ VemoZyme® F 5000) และมีไฟเตส 10000 ยูนิตต่อกรัม (สำหรับ VemoZyme® F 10000) ไฟเตส 1 ยูนิตทำงานสอดคล้องกับขบวนการผลิตเอนไซม์ จะปล่อยฟอสเฟตอนินทรีย์ในปริมาณ 1 ไมโครโมลจากโซเดียมไฟเตสต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสและ pH 5.0

 

ลักษณะการทำงานของเอนไซม์


ตารางที่ 1 การทำงานของเอนไซม์ VemoZyme® F ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกัน

VemoZyme® F แสดงให้เห็นถึงการทำงานของเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในค่า pH ที่กว้างตั้งแต่ 2.0-6.0  ผลิตภัณฑ์นี้ยังคงทนต่อความร้อน, คงประสิทธิภาพเดิมในระหว่างการจัดเก็บ,การฮอโมจิไนทซ์และการทำให้แตกตัว (ดูตาราง 1)

ประมาณ 60-85 % ของจำนวนฟอสฟอรัสในธัญพืช พืชและถั่ว ไม่สามารถดูดซึมในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพราะว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของฟอสฟอรัสไฟเตส

กลุ่มฟอสฟอรัสในกรดไฟติคแสดงค่าการดึงดูดอิเลกตรอนและค่าความแข็งแรง ในการรวมกลุ่มกันที่จะได้รับกับสารบางตัวของไอออนบวก เช่น Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+ , Fe2+ , K+ เป็นต้น จึงส่งผลต่อการดูดซึม และรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ของแร่ธาตุเหล่านี้ในปศุสัตว์และสัตว์ปีก

กลุ่มฟอสฟอรัสในกรดไฟติกสามารถรวมกับกลุ่มไอออนบวกกับโปรตีน กรดอะมิโน, แป้งและไขมันในอาหาร และยังช่วยลดความสามารถในการละลายของพวกมัน ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อการย่อยได้ของสารอาหารทางโภชนาการเหล่านี้ในปศุสัตว์และสัตว์ปีก

กลุ่มฟอสฟอรัสในกรดไฟติกสามารถรวมกับกลุ่มไอออนบวกกับโปรตีน กรดอะมิโน, แป้งและไขมันในอาหาร และยังช่วยลดความสามารถในการละลายของพวกมัน ดังนั้นจึงช่วยเรื่องการย่อยของสารอาหารทางโภชนาการเหล่านี้ในปศุสัตว์และสัตว์ปีก

ไฟเตส เป็นปัจจัยสำคัญที่ต่อการต้านสารอาหารทางโภชนาการที่สำคัญของสัตว์ประเภทกระเพาะเดี่ยว มันสามารถลดอัตราการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสและสารอื่นๆในอาหารสัตว์

การใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากไฟเตสสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มเอนไซม์ไฟเตสลงไปเสริม เพราะสัตว์ไม่สามารถผลิตเอนไซม์ชนิดนี้ด้วยตัวของมันเองได้ การทำงานของไฟเตสเป็นวิธีการที่รู้จักกันดี ทั้งวิธีการย่อยสลายของไฟเตสที่มีความซับซ้อน รวมถึงการใช้ฟอสฟอรัสไฟเตสจากพืชเช่นกัน

 

การทำงานทางด้านชีวภาพ


การใช้ไฟเตสมีประโยชน์ในด้านทางชีวภาพ เศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่ดีมาก
♦ เพิ่มอัตราการใช้ฟอสฟอรัสไฟเตส ของอาหาร 40% ~ 60 %
♦ เพิ่มอัตราการใช้แคลเซียม สังกะสี, ทองแดง, แมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่น ๆ
♦ เพิ่มอัตราการใช้ของโปรตีน กรดอะมิโน แป้งและไขมันในอาหาร
♦ ลดอัตราการเพิ่มขึ้นของฟอสฟอรัสนินทรีย์ในอาหารสัตว์ ประมาณ 6-8 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1ตัน
♦ ลดฟอสฟอรัสในมูลสัตว์และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

 

ปริมาณการใช้


VemoZyme® F 5000 
ใช้ 100-150 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน สำหรับสุกรและสัตว์ปีก (500-750 U / กก.)
และใช้ 60-90 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ลงในอาหารของไก่ไข่ ( 300-450 U / กก. )

VemoZyme® F 10000 
ใช้ 50-75 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน สำหรับสุกรและสัตว์ปีก (500-750 U / กก.)
และใช้ 30-45 กรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ลงในอาหารของไก่ไข่ ( 300-450 U / กก. )

การจัดเก็บ ควรอยู่สถานที่แห้งและเย็น ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 ° С และเก็บให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง

 

ตารางประสิทธิภาพ

 

 

สามารถดึงฟอสฟอรัสมาใช้งานได้มากขึ้นและใช้ประโยชน์จากสารอาหารอื่นๆในอาหารได้มากขึ้น VemoZyme® F ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและในเวลาเดียวกันจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

Read the following article for more detailed information