VemoHerb® BP serisi, hayvan yemleri ve içme suyu için biyolojik olarak aktif bir bitkisel katkı maddesidir. Hayvanların – etlik piliçler, yumurta tavukları, tavşanlar ve buzağılar – beslenmesi sırasında koruma ve tedavi için büyümeyi destekleyici ve etkili bir antioksidan olarak kullanılır.

 

Kullanım


1950 yılından itibaren geviş getirmeyen hayvanlar için kullanılan kombine yemlerdeki farklı antibiyotiklerin sub-antibiyotik dozların kullanım etkisi, hayvanların hasta olma sıklığını azaltma, yem kullanımını artırmaya, hayvancılıkta yüksek bir ekonomik verim sağlayan büyüme hızını artırma konusunda şüphe yaratmamaktadır.

Hayvancılıkta büyümeyi hızlandıran diye bilinen antibiyotikler Avrupa Topluluğu tarafından tamamen yasaklandı ve tüm antibiyotiklerin subterapötik dozlarının bir alternatif arayışı için dünyanın her yerinden uzmanlar görevlendirildi. Bu yasak bir yandan öncelikle bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençlerinin ortaya çıkması riskinden doğdu ve öte yandan da insan bakımı açısından- insan hayvansal ürünler tüketir ve alerjik reaksiyonlara, bağışıklık yetersizliğie v.b. yol açan kalıntılardan doğan tehlike.

Son birkaç yıldır araştırma merkezlerinin ve bireysel araştırma gruplarının çabaları şu an kullanılan büyüme stimülatörlerinin bir alternatifi oaln „güvenli“, „doğal“ ve ekolojik ürünler arama çabasındadırlar.

Bir dizi yem takviyeleri incelendi - probiyotikler (mide-bağırsak sisteminde mikrobiyal popülasyonu düzenleyen canlı mikroorganizmalar), prebiyotikler (sindirim sisteminde pH değerini düzenleyen asitleştiriciler ve yararlı mikrofl ora geliştirilmesi için koşulları oluşturmak), enzimler, oligosakkaritler, ve son zamanlarda bir dizi bitki özleri, kestane, yarpuz, kekik, ısırgan otu v.b. temelli esensiyel yağlar.

Uzak geçmişten beri şifalı bitkilerin, anti-mikrobiyal ve antioksidan faaliyetlerine, endokrin ve immün uyarıcı özelliklerine bağlı olarak, özel bir tedavi bir etkiye sahip olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Kateşin grubundan (kateşin vb.) ve fl avanoid grubundan (kersetin, apigenin, rutin ve diğerleri) polifenoller gıda maddelerinin oksitlenmesini etkin bir biçimde önleyen ve geciktiren doğal antioksidanlardır.

Rasyonlara VemoHerb® BP bitki katkı maddelerinin dahil edilmesi hayvanların iştahını uyarır, metabolik ve immün durumu ve yanı sıra genel sağlık durumunu ve üretkenliği iyileştirir. Bitki ekstrelerinin antioksidan bileşenleri (ağırlıklı olarak polifenoller), gastrointestinal kanal içinde besin depolama ve beslenme sırasında oksitlenmeye karşı duyarlı vitaminlerin, lipitleri ve diğer besin maddelerini korumak amacıyla kullanılır.

 

Kümes hayvanlarında kullanım


Kanamayı durdurucu ve anti-mikrobiyal faaliyete sahiptir; E vitamininin transferini artırır ve hissedilir hepatoprotektif etki gösterir; büyüme yoğunluğunu artırır, besin dönüşüm oranını artırır, ölüm oranını azaltır. VemoHerb® BP yumurta tavuklarının, etlik tavukların beslenmesinde, kümes hayvanlarının ve tavşanların büyütülmesinde bir büyüme destekleyicisi ve antioksidan olarak kullanılır.

 

Biyolojik Aktivitesi


VemoHerb® BP, antibiyotik büyüme destekleyicileri için bir alternatiftir; et, süt, yumurta ve çevredeki mikroorganizmaların ve atıkların her hangi bir direnme riski bulunmaz.

VemoHerb® BP mikotoksinlere karşı dayanıklılığı ve karaciğerin işlevini, E vitaminin transferini, antioksidan potansiyelini artırır, böylece etin oksidatif stabilitesini artırır.

VemoHerb® BP kullanılırken, hayvan kesiminden ya da insan tüketimi için yumurta alınmasından veya teknolojik muameleden önce her hangi bir çekilme süresine uyulması gerekli değildir.

VemoHerb® BP vitaminler, makro ve mikro elementler, amino asitler, organik asitler, farklı antioksidanlar, antibiyotikler ve diğer kemoterapetikler ile uyumludur ve birlikte uygulanabilir.

VemoHerb® BP
Etliç piliçler için bitkisel bazlı büyüme destekleyici

Biyolojik olarak aktif, doğal bileşenlerin karışımı: aromatik ketonlar /thujone/, aromatik alkoller /thujol/, tannik bileşenler /tannin/, flavanoidler /kersetin, rutin ve apigenin/, kumarinler /eskülin, cichoriin/, polifenoller /kateşin/, inulin, maltol ve diğerleri.

VemoHerb® BP
Bitkisel bazlı büyüme destekleyici
► Hayvanların genel durumunun korunması ve iyileşmesi 
► Verimlilikte artış
► Mide-bağırsak kanalında besin maddelerinin oksitlenmesini önleme
► Besin dönüşüm oranında iyileşme

Fizyolojik olarak
aktif maddeler

Faaliyet

Uygulama

Tannin olarak tanımlanan,
Tannik bileşenler

Anti-mikrobiyal esaslı kanama durdurucu

Antibiyotik tedavi dozları kullanımı sırasında ve sonrasında koruyucu
Bakteriyel bağırsak hastalıklarının hafi f formları için

Apigenin,
rutin ve kersetin
olarak tanımlanan,
Flavonoidler

Üst solunum yolları
ve üriner sistem için
anti-infl amatuvar

Antibiyotik tedavi dozları kullanımı sırasında ve sonrasında koruyucu

Eskülin olarak tanımlanan,
Kumarinler

Hepatoprotektif
Karaciğeri toksinlerin ve
mikotoksinlerin etkilerinden korur

Tüm yetiştirme süreci boyunca, büyüme destekleyicisi olarak

Kateşin olarak
tanımlanan,
Polifenoller

Antioksidan

Tüm yetiştirme süreci boyunca, E vitamini alımı sırasında koruyucu

 

Dozaj


► 200 g/t yem – başlama ve büyütücü
► 150 g/t yem – bitirme

 

Depolama


Kuru, serin ve oda sıcaklığı 25°C dereceden az  depolarda korunması ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

 

Deneysel Veriler

Etlik piliçler için deneysel veriler

Ekonomik etki:
Yukarıdaki grafi kte gösterildiği üzere, kilo alımını ve besin dönüşüm oranını büyük ölçüde artırır. VemoHerb® BP tavukların canlı ağırlığını ve yemlerin kullanılmasını artırır.

Read the following articles for more detailed information