VemoHerb® T ile hayvanlar üzerinde yapılan testler koçlarda, larda ve horozlarda uyarılmış spermatojenez göstermiştir. Bu ürün özellikle etlik piliç ve yumurta tavuğu ebeveyn sürüler için özellikle dikkat çekicidir:

► Horozlarda ejekülasyon miktarında %9,3 ve sperm hareketinde %8,9 oranında artış; yumurta tavuğu ebeveyn sürülerinde üretkenlikte %3’ten fazla artış; 
► Ürünün erkek kuşların libidosu üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Suni tohumlama uygularken, masaja olumlu yanıt veren horoz sayısı VemoHerb® T verilmeyenlere kıyasla %21 fazladır;
► Kanatlıların yaşları ilerledikçe, ebeveyn sürülerinde döllenmemiş yumurta sayısı artmaktadır. VemoHerb® T ilave edilmesi ile bu süreç önemli ölçüde yavaşlatılabili;
► Hayvan yemi ile birlikte VemoHerb® T verilen kuşlarda döllenmiş yumurtalarının kuluçka performansı %6 oranında artmıştır;
VemoHerb® T ile bakılan kuşların serum kolesterol düzeyleri VemoHerb® T ile bakılmayanlara kıyasla %3-11 oranında daha düşüktür ve testesteron düzeyleri %29 oranında artmıştır;
VemoHerb® T eklenmesi yumurtaların ağırlığını ortala %5 oranında artırmıştır.

VemoHerb® T yem katkı maddesi hayvan beslemede tek başına veya karma yem içinde bitki ekstreleri, vitaminler, proteinler ve minerallerle vb ile birlikte kullanılabilir. Cinsel uyarıcı etkiye sahiptir ve genel fizyolojik durumu iyileştiren bir enerji artırıcıdır.

6 hafta boyunca VemoHerb® T uygulanması ile yumurtlamada %3’ten fazla ve bunun yanı sıra döllenmemiş yumurtaların kuluçka performansında %6’nın üzerinde artış olması yatırım oranında 1:5 oranında bir ortalama getiriye yol açar. Yukarıdakine ek olarak, ekonomik etki ebeveyn sürünün üretkenlik süresinin büyük ölçüde uzaması gerçeğini hesaba katmamıştır ve bu da nihai sonuca ilave bir menfaat sağlamaktadır.

 

Dozaj


İçme suyunda günde 5-10 mg/kg canlı ağırlık ya da 130-260 g/t yem. 44. haftadan sonra, 2-3 aylık bir süre boyunca kullanılır.

Read the following article for more detailed information